Velkoobchodní dodavatel květinářských potřeb
Měna:
Nákupní koš: je prázdný
Vyhledávání
Naše nabídka
Přihlášení zákazníka
Jméno
Heslo


Nákupní a reklamační řád

Úvod » Nákupní a reklamační řád

Obchodní podmínky prodeje a podmínky pro komunikaci a objednávání zboží prostřednictvím prezentace umístěné na internetové adrese www.molinek.cz, sídlo: Postřekov 165, 345 35 Postřekov, Česká republika

IČ: 10333533 DIČ: CZ530816270

Registrace Ev.č.: 340101-265-01 ze dne 17.8.1992 vedená u Živnostenského úřadu v Domažlicích.

Velkoobchodní dodavatel květinářských potřeb

Záměr prezentace

Přiblížit naší práci stávajícím zákazníkům a oslovit nové zájemce. Záměr bude podporován bohatou fotodokumentací pro případné inspirování tvorby s použitím našich výrobků. Usnadnit obchodní komunikaci s efektivním a ohleduplným využíváním zdrojů.

Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím se řídi platnými zákony.

Vztahují se výhradně na subjekty registrované s přiděleným Identifikačním číslem - právnickou osobu či osobu, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Pokud návštěvník, osoba neregistrovaná u příslušného úřadu nebo soudu se zájímá o zboží zde prezentované, má možnost se obrátit na blízkého květináře s žádostí o objednání tohoto zboží.

Fotografie

Fotografie jsou ilustrační v převážné míře však odpovídají skutečnosti.

Kupující, zákazník, kategorie zákazníků

Fyzické a právnické osoby s živnostenským oprávněním pro prodej nebo použití zde nabízeného

zboží.

Ceny

Ceny uvedené v prezentaci mají informativní charakter a odpovídají účtovaným cenám s výhradou práva cenu měnit bez ohledu na cenu uvedenou v prezentaci. Kupující vždy dostane kvalitní cenovou informaci.

Registrace v prezentaci - uživatelský účet

Na základě registrace provedené kupujícím na webové stránce a po ověření všech zadaných údajů zařadíme kupujícího do příslušné kategorie zákazníků a tuto skutečnost a případné další informace sdělíme co nejdříve a to dle našich možností na uvedenou internetovou adresu kupujícího. Do té doby registrace umožňuje kupujícímu prezentaci zboží prohlížet bez možnosti přístupu k orientačním cenám příslušné kategorie zákazníků a zobrazují se mu ceny pro maloobchodní prodej nebo žádné. Údaje uvedené v uživatelském účtu ověřujeme v systémech k tomu určených.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti k prodávajícímu.

Uzavření kupní smlouvy a objednání zboží

Veškeré zboží umístěné v prezentaci má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Uváděné ceny jsou informativní a odpovídají kategorii zákazníka. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupní smlouvu považujeme za uzavřenou potvrzením přijaté objednávky odeslané na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Dodací a platební podmínky

Dodání zboží zajišťujeme v periodě šesti týdnů, nebo na základě osobní dohody o dodání, při vhodnosti vozidlem naší distribuce, nebo prostřednictvím pošty.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Česká pošta. Poštovné a balné 121,- Kč do hodnoty zboží k úhradě 1.700,- Kč. Nad tento limit je poštovné a balné v ceně.

Slovenská pošta. Poštovné a balné 5,- EUR do hodnoty zboží k úhradě 65,- EUR. Nad tento limit je peštovné a balné v ceně.

Úhrada za zboží

platba v hotovosti při převzetí zboží osobně, platba předem s úhradou na účet, nebo v hotovosti na základě zálohové faktury, platba dobírkou při doručení zboží, hotovost přebírá dopravce, po dohodě s kupujícím platba bankovním převodem na základě faktury

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

Reklamace

Kupující přebere od přepravce zboží a překontroluje kvalitativně i kvantitativně jeho shodu s deklarovaným stavem. Na případnou neshodu upozorní kupující prodávajícího osobně, e-mailem nebo telefonicky ve vlastním zájmu v co nejkratší době. V případě potřeby lze doplnit např. fotografií. Každé řešení případné neshody bude projednáno samostatně.

Postřekov 6.10.2018  majitel: Jaroslav Molinek